Stichting

De organisatie van de Junioren Driedaagse Axel is in handen van de Stichting Junioren Driedaagse, gesteund door een grote groep vrijwilligers. De Stichting Junioren Driedaagse is in 1981 opgericht.

De vierde etappe wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het Koninklijke Sportverbond Strijpen.

Dagelijks bestuur

Bram Cambier  Voorzitter
Honoré Pieters  Secretaris
Jan van de Broeke   Penningmeester

Overige bestuursleden

Herman Dekker, Jackie Breepoel en Davy Dubbeldam.

Koers directeur

Patrick van Passel

Sponsorcontacten

Remy Bun, Rolf Mobach, Pieter van de Kreeke, Bart Verstraeten en Jan van de Broeke.

Parkoersbouw

Johnnie Harms en Koen de Buck

Huishoudelijke Dienst

Femmy van Tatenhoven

Koninklijk Sportverbond Strijpen

Marcel Muys   Voorzitter
Curd Roelandt  Secretaris
Luc van Dorpe  Penningmeester
Koen Eeckhout   Bestuurslid