corona maatregelen België

COVID PROTOCOL organisatie wielerevenement

39ste SPIE Internationale Junioren Driedaagse van Axel zondag 10 oktober 2021 te Zottegem-Velzeke 

 

Hieronder kan je de opgestelde protocollen voor onze wielerevenement terugvinden opgesteld op basis van de algemene richtlijnen voor organisaties van sportevenementen. De protocollen kunnen steeds aangepast worden naar aanleiding van verstrengingen/versoepelingen door de nationale/regionale overheidsdiensten.

 

COVID EVENT PROTOCOL

 

A. ALGEMENE REGELS

 

 • De wedstrijd op zondag 10 oktober wordt georganiseerd met toepassing van het laatste overlegcomité.
 • Er geldt een limiet op het aantal renners van maximum 175.
 • Het begrip publiek/toeschouwer omvat niet: de sporters (deelnemers), de technische omkadering van de deelnemers en de organisatiemedewerkers van de wedstrijd.

 • Bij onze wielerwedstrijd is het maximum aantal toeschouwers (zittend of staand) in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot 2500, met mondmasker en op een veilige afstand. Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich volgens de regels van de social distancing verzamelen.
 • De regels voor de sociale afstand moeten worden gerespecteerd bij het publiek, behalve voor mensen die behoren tot de toegelaten nauwe contacten of van hetzelfde huishouden/bubbel.
 • Het is verplicht om een mondmasker te dragen wanneer het protocol het voorschrijft en in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen 
 • In de start- en aankomstzone (Romeinsplein - Velzeke) is het dragen van een mondmasker verplicht.

 

Gezien de huidige situatie en in het belang van de renners en ook ieders gezondheid wordt gevraagd om de opgelegde maatregelen strikt na te leven.

De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel:

ü  Hou afstand (1,5 m)

ü  Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.

ü  Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

ü  Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.

ü  Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen

ü  Bij symptomen (grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop, ongewone vermoeidheid…) blijf je thuis.

  

B. VOOR DE WEDSTRIJD

 

De organisatie zorgt voor een duidelijke communicatie van onderstaande naar alle betrokkenen.

De communicatie naar de teams en officials zal verlopen via de UCI en/of KNWU (Koninklijke

Nederlandsche Wielren Unie) De organisatie staat in voor de communicatie naar haar medewerkers.

 

Controle

§          De renners en hun stafleden verklaren dat de afname van de PCR testen gebeurd is volgens het UCI Protocol met negatief resultaat en ge-upload werden op de daarvoor bestemde UCI-site.

Corona Safe Team

§    De organisatie J3D (Junioren Driedaagse) beschikt over een Corona-coördinator, de heer Rene Janse (grondgebied Nederland) en de heer Koen Eeckhout (grondgebied België) en een COVIDarts, de heer Dr. A. Brons. De corona-coördinator is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. Deze persoon staat met naam en contactgegevens in het draaiboek vermeld.

 

C. REIZEN NAAR BELGIË

 

Elke deelnemer, ongeacht zijn functie, is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Belgische wetgeving om naar België te reizen en de voorwaarden van de relevante autoriteiten in zijn eigen land.


Deze regels zijn afhankelijk van:

 • Uw herkomst
 • Uw verblijf in België
 • De huidige status van de Covid-19-pandemie in België

De regels die van toepassing zijn op reizigers zijn onderhevig aan wijzigingen. Gelieve regelmatig de beschikbare informatie te controleren op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

 

Alle informatie is beschikbaar op:

Documenten

§ PLF-formulier https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

 

Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen. Je vindt alle regels en het formulier hier: : https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-healthpassenger-locator-form
  

COVID-TESTING DEELNEMERS

 

Rapporteer alle testresultaten (1 of 2 per renner of staf, afhankelijk van het niveau van de wedstrijd) in het UCI excel-formulier. Dit document moeten worden ondertekend (elektronische  handtekening) door een arts (of, bij ontstentenis daarvan, door een verantwoordelijke manager).

 • Upload dit document uiterlijk om 18.00 uur de dag voor de start van de wedstrijd op het speciale  opslagplatform (vertrouwelijke toegangscode: PCRtesting).
 • De individuele testresultaten van renners of personeel mogen niet op het opslagplatform worden opgeslagen. Deze moet men ter beschikking houden van de medisch directeur van de UCI.

Zij moeten hem worden verstrekt indien hij daarom verzoekt vóór een wedstrijd.
 

1. WEDSTRIJD

 

1.01 Inschrijvingen (NED)

 • Mondmasker verplicht bij de inschrijvingen (Nederland)
   

Wedstrijddag zondag10 oktober 2021 Wat voorziet de organisator? 

 • Aangepaste tafelschikking voor toepassing social distance regel.

 • Indien mogelijk, huldiging/prijsuitreiking in open lucht of tent. Indien men gebruik moet maken van een binnen locatie dient deze voldoende ruim te zijn en permanent verlucht te worden. Zoveel als mogelijk gebruik maken van een aparte in- en uitgang.
 • Rugnummers en kaderplaatjes zijn van het type “wegwerp”.
 • Apart lokaal voor vergadering van het college van commissarissen Deze ruimten moet voldoende groot zijn voor het respecteren van de social distancing. Dit lokaal moet voldoende geventileerd worden.

Wat voorzien de ploegen?

- De sportdirecteur/ploegleider komt alleen achter de vergunningen met mondmasker 

 

1.02 Teamparking

 • Hou de parking beperkt voor voertuigen van de ploegen, renners, verzorgers en mecaniciens.
 • Het dragen van het mondmasker op de rennersparking is verplicht.
 • De parking is enkel toegankelijk voor de begeleiders van de renners, officials en medewerkers  van de organisatie. De organisatie zorgt voor toegangscontrole. 

1.03 Startzone (iedereen mondmasker)

 • In de start- en aankomstzone (Romeinsplein - Velzeke) is het dragen van een mondmasker verplicht.
 • Renners bieden zich aan bij de start, controleblad hoeft niet meer getekend te worden, controle  aanwezigheid gebeurt door de officials. (onder voorbehoud beslissing officials)
 • Hygiëne te respecteren voor en door renners (snuiten in zakdoek, drinkbussen, …, …)
 • Het dragen van het mondmasker door de renners is verplicht tot voor de start (opvang maskers  te voorzien). 

1.04 Bevoorradings- en afvalzones (iedereen mondmasker)

 • Nultolerantie voor het weggooien van afval buiten de daarvoor voorziene zone
 • Geen uitwisseling van drinkbussen/voedsel tussen renners onderling
 • Bevoorrading kan enkel in de daarvoor voorziene zone (aangegeven met borden) en de locatie is

Beugelstraat te Velzeke en tevens opgenomen in het draaiboek / technische gegevens wedstrijd § Maximaal voorbehouden voor de stafleden van de teams/clubs

 

1.05 Logistieke organisatie § Volgwagens:

 • Maximum 3 personen.
 • Alle inzittenden dragen een mondmasker
 • Jurybus aankomst / fotofinish o Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.
  • Volledige uitslag voor huldiging en verdere uitslagenverwerking gebeurt in de jurybus.
  • Beperking aantal personen (operator uitslag transponders, aankomstrechter en/of  chrono)
 • Jurywagens wedstrijd o Beperking aantal personen.

o Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.

 

1.06 Aankomstzone (iedereen mondmasker) / aankomstprocedure


 • In de start- en aankomstzone is het dragen van een mondmasker verplicht en een veilige afstand hanteren
 • Na de aankomst houden de renners zich niet op aan de aankomst, maar rijden onmiddellijk rustig door naar hun wagen en/of verzorger (enkel de renners die voor de huldiging worden verwacht blijven ter plaatse).

 

1.07 Anti-dopinglokaal

§           De voorschriften van de bevoegde dopingautoriteit dienen gerespecteerd te worden.

De locatie van de anti doping bevindt zich in Parochiaal Centrum, Sint Martinusplein, Velzeke.

 

1.08 Geneeskundige hulpverlening / EHBO

 • Aanwezigheid van EHBO-team conform volgens de  voorschriften. De EHBO-diensten hebben kennis van zaken betreffende procedures bij Covid-19 verdachte deelnemers of toeschouwers. E.H.B.O. - “Sint Ludwina” uit Koewacht nabij de finish locatie.

 

1.09 Kleedkamers & douches

 • Er zullen geen kleedkamers en douches voorzien worden.

 

 

2. CEREMONIE & PERS

 

2.01 Tent aankomst opvang renners

§     Alleen renners en 1 verzorger (met mondmasker) per renner

 

2.02 Huldiging

 • Een beperkte huldiging kan alleen outdoor doorgaan indien social distancing voor fotografen kan gewaarborgd worden.
 • Plaats de podiumdelen voldoende (1,5m) uit elkaar.
 • Eventuele aandenkens, trofeeën, bloemtuilen liggen vooraf klaar (draag handschoenen) en zijn  door de renners op aangeven zelf te nemen.
 • Renners dragen een mondmasker tijdens de hele podiumceremonie.
 • VIPs en hostessen mogen geen deel uitmaken van de ceremonie. Op het podium is slechts 1 persoon naast de renners toegelaten. Deze persoon leidt de ceremonie in goede banen. Hij/zij bewaart de veilige afstand van 1,5 meter en draagt verplicht een mondmasker.


 

2.03 Pers

 • Mondmaskers zijn verplicht in de permanentie, in de perszaal, mixed zone en de zone rond start en finish.
 • Na de wedstrijd zijn de renners te spreken in een mixed zone. In die mixed zone kan met behulp van nadarhekken de social distance van minimaal 1,5 meter gerespecteerd worden. De renner kan in deze zone geïnterviewd worden. Interviews kunnen alleen maar als er met zogenaamde ‘hengels’ wordt gewerkt. Microfoons bevestigd op een stick die lang genoeg is om op afstand te blijven.
 • Na de podiumceremonie wordt het trio naar de mixed zone gebracht voor interviews.
 • De winnaar en de nummers twee en drie worden na afloop van de wedstrijd door de host broadcaster geïnterviewd in de mixed zone. Dit gebeurt in openlucht. 

 

4. VIP & CATERING

 

4.01 VIP & catering-organisatie

§     Cateringfaciliteiten & VIP volgens de maatregelen voor horeca.

Sponsors