corona maatregelen Nederland

De 39e SPIE Internationale Junioren Driedaagse van Axel zal worden georganiseerd en plaatsvinden met inachtneming van de op dat moment geldende maatregelen van de Nederlandse overheid en het RIVM m.b.t. Covid-19 (corona) en conform het protocol verantwoord sporten van NOC/NSF en gerelateerde wielersport specifieke adviezen van de KNWU. De genoemde maatregelen veranderen continu. De organisatie zal zorg dragen voor opvolging en implementatie van veranderingen in maatregelen en de communicatie daaromtrent aan alle betrokkenen. 

In onderstaande worden de maatregelen beschreven voor deelnemers incl. begeleiders, de organisatie, medewerkers, verkeersregelaars, hulpverleners en toeschouwers.

300_corona.jpg

De volgende basisregels zijn van kracht, welke ook gelden voor alle deelnemers en betrokkenen bij de 39e SPIE Internationale Junioren Driedaagse, en met hen tevoren via e-mail zullen worden gecommuniceerd vanuit de organisatie:
·       Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
·       Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport situaties waar dit niet mogelijk is de 1,5
        meter afstand tijdelijk / zo kort mogelijk los te laten. Dit geldt ook voor wielerwedstrijden.
·       Was vaak je handen.
·       Vermijd drukke plekken daar waar mogelijk.

Aanwezigheidsgegevens van alle betrokkenen (deelnemers, organisatie, medewerkers KNWU, verkeersregelaars en overige vrijwilligers) zullen worden verzameld en beschikbaar zijn voor eventueel bron- en contactonderzoek. Deze gegevens zullen 4 weken worden bewaard.

Aan alle deelnemers van de wedstrijd zal een actuele gezondheidsverklaring m.b.t. corona worden gevraagd. Deze zal tevoren via e-mail aan de deelnemers worden toegezonden en door de deelnemers of via de ploegleiders op de wedstrijddag bij de organisatie worden ingeleverd. Ook deze gegevens zullen door de organisatie 4 weken worden bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek door de overheid i.v.m. coronabestrijding.

1) De permanence
·       Deze is uitsluitend toegankelijk voor leden van de organisatie, verkeersregelaars, betrokken medewerkers van EHBO, politie, en UCI/KNWU
        en begeleiders/ploegleiders bij de wedstrijden.
-       Bij de inschrijfprocedure vragen wij om een mondmasker te dragen.
-       Probeer in de permanence peroonlijk contact zo veel mogelijk te vermijden.
-       Er zullen vanuit de organisatie geen kleedkamers  ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers.       
        (De deelnemers dienen gebruik te maken van hun eigen faciliteiten.)


2) De deelnemers
·       Alle deelnemers van de wedstrijden dienen op de wedstrijddag een gezondheidsverklaring m.b.t. corona in te leveren (individueel en/of via ploegleiders).
        De gegevens blijven 4 weken beschikbaar voor eventueel bron- en contactonderzoek.
·       Het vervoer van deelnemers en begeleiders naar en van ons evenement vindt plaats onder eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen.
·       Alle deelnemers aan de 39e SPIE Internationale Junioren Driedaagse zijn via de KNWU tevoren aangemeld voor deelname aan de wedstrijd.
·       Gevraagd zal worden het aantal begeleiders in ploegleiders auto’s tijdens de wedstrijden te minimaliseren.
·       Deelnemers wordt gevraagd ook binnen hun eigen bubble de basis corona regels te respecteren.
·       Deelnemers en begeleiders wordt gevraagd waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor fietsen en voor de wedstrijd
        benodigde materialen mee te nemen (water, zeep, desinfectiemiddelen, papieren handdoekjes);

3) Organisatie
·     De 1.5 m regel voor personen ouder dan 18 jaar gelden gedurende alle 3 de dagen voor iedereen betrokken bij de organisatie en begeleiding van het evenement,
      nclusief de jury van de UCI/KNWU en EHBO medewerkers, tenzij dit bij de uitvoering van werkzaamheden niet mogelijk is. In dat geval dragen zij een mondkapje.
·     De organisatie zal een corona coördinator aanstellen die op de dag toeziet op het naleven van de coronamaatregelen in en in de directe omgeving van de permanence
      en beschikbaar is voor corona gerelateerde vragen van deelnemers en medewerkers.
·     De huldiging /podium ceremonie krijgt een bescheiden karakter waarbij de 1.5 m regel in acht zal worden genomen.
·     De organisatie ziet af van het verzorgen van ritten met auto’s met gasten/belangstellenden (geen zgn. gasten auto’s).
·     De EHBO zal medische hulpverlenen aan deelnemers en betrokkenen conform richtlijnen van het RIVM.
·     De juryleden van de KNWU zullen hun werkzaamheden verrichten conform de corona richtlijnen van de KNWU.
·     De inschrijftafel voor deelnemers zal zodanig worden ingericht ter bescherming van de medewerkers aan de inschrijftafel en deelnemers.

4) Toeschouwers
·       Toeschouwers zijn welkom langs het parcours en bij de finish. De algemeen geldende RIVM corona richtlijnen gelden voor alle toeschouwers.
·       Het aantal verwachte toeschouwers op piekmomenten (start/finish) zal niet meer dan 200 bedragen waardoor de inachtneming van de coronaregels goed mogelijk is.
        Dit aantal ligt beneden het thans geldende maximum aantal van 250 toeschouwers, zodat geen reservering, gezondheidscheck en  placering nodig is.

Sponsors