Reglement

100_logo_vwb_1.png100_logo_ntfu_1.png100_logo_vbr_1.png

 


 

• Belangrijke puntjes:

1. Deze tocht wordt gereden onder auspiciën van de VWB - NTFU - VBR 

2. Deelnemers dienen zich stipt te houden aan de geldende verkeersregels/bepalingen.
 
3. De route wordt gereden over fietspaden en binnenwegen.

4. U draagt natuurlijk een goedgekeurde valhelm. 

5. Elke deelnemer rijdt voor eigen risico en kan op geen enkele wijze de organisatie aansprakelijk stellen voor
    opgelopen letsel, verlies van bezittingen en/of materiële schade. 

6. De route is gepijld, model bij de inschrijftafel. 

7. Gooi afval in een afvalbak 

8. Er zijn twee bevoorradingsposten voorzien. 


Pechhulp / Calamiteit:

Nood gevallen: 1-1-2
Bij onherstelbare pech kunt u de organisatie bereiken 0031 6 536 490 97 / bij geen gehoor 0031 115 471 590.