2e etappe Axel-Axel I.T.T.

2e etappe 25 mei 2019 Axel - Axel

Totale afstand           : 12,2 km
Totale tijd                 : 00:18 u
Gemiddelde snelheid : 41 km/u

 

600_axel-axel_itt_2018_kl.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Tijd    km - Plaats km + Omschrijving Richting
Nr Time    km -  Place km +  Definition Direction
1 09:30 12,2 Axel        START 0,0 Start: Kantine Motorcrossterrein li.af
2 12,1 0,1 Afrit Motorcrossterrein re.af
3
12,0 0,2 Lageweg re.do
4 09:32 11,2 1,0 Rotonde N686 / Zuidsingel /Buthdijk re.do
5 11,0 1,2 Rooseveltlaan li.af
6 10,6 1,6 Westsingel re.do
7 9,5 2,7 Buthweg li.af
8 09:34 9,4 2,8 Vaartwijk re.af
9 9,2 3,0 Plattedijk re.af
10 09:38 6,9 5,3 Zaaidijk re.af
11 4,1 8,1 Bosdreef li.af
12 09:43 3,3 9,2 Liniedijk re.af
13 3,0 9,2 Liniedijk re,af
14 0,7 11,5 Hulsterseweg re.do
15 09:48 Axel       FINISH 12,2 Aankomst 2e etappe Axel-Axel