2e etappe Axel-Axel I.T.T.

2e etappe 09 oktober 2021 Axel - Axel

Totale afstand           : 12,2 km
Totale tijd                 : 00:18 u
Gemiddelde snelheid : 41 km/u

 

600_axel-axel_itt_2021.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Tijd km - Plaats km + Omschrijving Richting
Nr Time km -  Place km + Definition Direction
1 09:00 12,2 Axel                           START 0,0 Start: Kantine Motorcrossterrein li.af
2 12,1 0,1 Afrit Motorcrossterrein re.af
3
12,0 0,2 Lageweg re.do
4 09:02 11,2 1,0 Rotonde N686 / Zuidsingel /Buthdijk re.do
5 11,0 1,2 Rooseveltlaan li.af
6 10,6 1,6 Westsingel re.do
7 9,5 2,7 Buthweg li.af
8 09:04 9,4 2,8 Vaartwijk re.af
9 9,2 3,0 Plattedijk re.af
10 09:08 6,9 5,3 Zaaidijk re.af
11 4,1 8,1 Bosdreef li.af
12 09:13 3,3 9,2 Liniedijk re.af
13 3,0 9,2 Liniedijk re,af
14 0,7 Axel 11,5 Hulsterseweg re.do
15 0,5 11,7 Kanaalkade re.do
16 09:18 Finish: 12,2 Aankomst 2e etappe Axel-Axel

 

 

Sponsors