Geen 39e SPIE Internationale Juniorendriedaagse van Axel op 21 - 22 en 23 mei.

Verzoek ingediend bij de KNWU en UCI voor het weekend van 8 - 9 en 10 oktober.

Helaas hebben wij als bestuur moeten concluderen dat het voor ons onmogelijk is om op verantwoorde wijze op 21 mei a.s. de 39e SPIE Internationale Juniorendriedaagse te organiseren.

Het bestuur acht het niet verantwoord, gegeven de ontwikkelingen van de COVID-19 pandemie, de wedstrijd op de geplande datum plaats te laten vinden. Ondanks het feit dat wij ons op meerdere scenario’s hebben voorbereid, inclusief alternatieve routes, een aangepaste finishlocatie en de benodigde Corona-maatregelen.

Het bestuur concludeert dat de COVID-19 ontwikkelingen zodanig zijn, dat wij het organiseren op korte termijn niet verantwoord vindt naar de inwoners, sponsoren, de vele vrijwillige medewerkers, de deelnemers en begeleiding en niet in de laatste plaats de noodzakelijke hulpdiensten.

 500_0l4a2639.jpg

Eindwinnaar 2019: Quin Simmons

Omdat wij er vanuit gaan dat er de komende maanden verbetering ontstaat in de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie hebben wij een verzoek ingediend bij de KNWU-UCI om onze wedstrijd te verplaatsen naar het weekend van 8 - 9 en 10 oktober. De komende periode zal de KNWU alle verzoeken verzamelen en doorsturen naar de UCI. In april zal de UCI dan de nieuwe kalender bekend maken en hopen wij dat ons verzoek positief gehonoreerd zal worden.

In de tussentijd blijven wij de laatste ontwikkelingen m.b.t. de pandemie volgen en zodra de kalender definitief is, en wij het verantwoord vinden om het evenement doorgang te laten vinden, zullen wij u hier direct van op de hoogte te brengen.

Wij rekenen op uw begrip en steun en hopen ook in oktober weer op uw medewerking te mogen rekenen.

Stay safe en healthy!

Het bestuur van de SPIE Internationale Juniorendriedaagse.

Sponsors