klassementen

De volgende klassementen / prijzen zijn van toepassing in de wedstrijd:

• ETAPPE PRIJZEN
1e etappe / rit in lijn : U.C.I. schema – klasse MJ 2.1 (etappe)
2e etappe / tijdrit : U.C.I. schema – klasse MJ 2.1 (1/2 etappe)
3e etappe / rit in lijn : U.C.I. schema – klasse MJ 2.1 (1/2 etappe)
4e etappe / rit in lijn : U.C.I. schema – klasse MJ 2.1 (etappe)

• ALGEMEEN INDIVIDUEEL KLASSEMENT / GELE TRUI SPIE
Het Algemeen Individueel Klassement op tijd wordt samengesteld aan de hand van door de tijdwaarnemer(s) geregistreerde tijden van iedere renner in de etappes. Er wordt daarbij tevens rekening gehouden met bonificaties en tijdstraffen.

In geval van gelijkheid van tijden in het Algemeen Individueel Klassement worden de honderdsten van seconden die zijn geregistreerd tijdens de individuele tijdrit meegerekend in de totale tijd teneinde de renners met een gelijke tijd te kunnen scheiden. Bij nieuwe gelijkheid zal het totaal van plaatsing cijfers behaald in de verschillende ritten de renners van elkaar scheiden. In laatste instantie zal het plaatsingscijfer, dat door de betrokken renners behaald werd tijdens de laatste etappe de doorslag geven.

• ALGEMEEN INDIVIDUEEL PUNTENKLASSEMENT / GROENE TRUI EVS
Het Algemeen Individueel Puntenklassement wordt samengesteld aan de hand van het aantal punten, dat per etappe (inclusief de tijdrit) wordt toegekend.

De punten zijn als volgt te verdienen:
1e plaats 20 punten
2e plaats 19 punten
3e plaats 18 punten enz.
20e plaats 1 punt

In het geval de punten in het Algemeen Individueel Puntenklassement geen beslissing brengen zullen de volgende criteria worden gehanteerd om de renners te scheiden:
1. Het aantal etappe overwinningen.
2. De positie in het Algemeen Individueel Klassement op tijd.

• ALGEMEEN INDIVIDUEEL SPRINTKLASSEMENT / RODE TRUI KRAKER TRAILERS
Het Algemeen Individueel Sprintklassement wordt samengesteld aan de hand van de uitslag van de Bonisprints, die per rit in lijn worden betwist. (zie routeaanduiding)

De punten zijn als volgt te verdienen:
1e plaats 5 punten
2e plaats 3 punten
3e plaats 2 punten
4e plaats 1 punt

In geval van gelijkheid is de laatst behaalde klassering beslissend.

• ALGEMEEN INDIVIDUEEL JONGEREN KLASSEMENT / WITTE TRUI WESTERSCHELDETUNNEL
Het Algemeen Individueel Jongeren Klassement op tijd wordt samengesteld aan de hand van door de tijdwaarnemer(s) in de etappes geregistreerde tijden van iedere renner, die geboren is in 2008. Er wordt daarbij tevens rekening gehouden met bonificaties en tijdstraffen.

In geval van gelijkheid van tijden in het Algemeen Individueel Klassement worden de honderdsten van seconden die zijn geregistreerd tijdens de individuele tijdritten meegerekend in de totale tijd teneinde de renners met een gelijke tijd te kunnen scheiden. Bij nieuwe gelijkheid zal het totaal van plaatsing cijfers behaald in de verschillende ritten de renners van elkaar scheiden. In laatste instantie zal het plaatsing cijfer, dat door de betrokken renners behaald werd tijdens de laatste etappe de doorslag geven.

• ALGEMEEN INDIVIDUEEL KASSEIENKLASSEMENT / GRIJZE TRUI PROVINCIE ZEELAND
Het Kasseienklassement wordt samengesteld aan de hand van punten, die kunnen worden verdiend in de 1e, 3e en 4e etappe op de kasseistroken, die middels borden zijn gemarkeerd (zie routeaanduiding)

De punten zijn als volgt te verdienen:
1e plaats 5 punten
2e plaats 3 punten
3e plaats 2 punten
4e plaats 1 punt

In geval van gelijkheid is de laatst behaalde klassering beslissend.

• ALGEMEEN INDIVIDUEEL COMBINATIEKLASSEMENT / BLAUWE TRUI PGS DEN DOELDER PALLETS
Het Algemeen Individueel Combinatieklassement wordt samengesteld aan de hand van de volgende klassementen: Algemeen- , Punten- en Sprintklassement. De klasseringen van renners in deze klassementen worden opgeteld. De renner met het laagste punten totaal is leider in het Algemeen Individueel Combinatie Klassement.

In geval van gelijkheid is de volgorde van het Algemeen Individueel Klassement beslissend voor de volgorde. Als er geen enkele renner in de drie klassementen voorkomt, wordt hetzelfde toegepast maar dan voor het Algemeen Klassement en het Sprintklassement.
In geval van gelijkheid is de volgorde van het Algemeen Individueel Klassement weer beslissend voor de volgorde.

• ALGEMEEN INDIVIDUEEL BERGKLASSEMENT / BOLLETJES TRUI RADIO M-FM OOST-VLAANDEREN
Het Bergklassement is een afzonderlijk klassement uitsluitend tijdens de 4e etappe. De “toppen” die voor dit klassement in aanmerking zijn middels borden gemarkeerd (zie routeaanduiding)

De punten zijn als volgt te verdienen:
1e plaats 5 punten
2e plaats 3 punten
3e plaats 2 punten
4e plaats 1 punt

In geval van gelijkheid is de laatst behaalde klassering beslissend.

• ALGEMEEN PLOEGENKLASSEMENT ZILT & ZOUT
Het Dagploegenklassement zal worden bepaald door de som van de drie beste tijden in het Algemeen
Individueel klassement van iedere ploeg.
In het geval dat dit geen beslissing brengt zullen de ploegen in volgorde geklasseerd worden door de

som van de plaatsingscijfers van de drie beste tijden in de etappe-uitslag.
Volgt hieruit opnieuw geen beslissing, dan zullen de ploegen geklasseerd worden volgens de plaats van de beste renner in de etappe uitslag.
Het Algemeen Ploegenklassement wordt berekend op grond van de som van de door de ploegen behaalde resultaten in de Dag klassementen van de etappes.

In het geval dat dit geen beslissing brengt zullen de volgende criteria worden gebruikt om de ploegen onderling te scheiden:

1. door het aantal eerste plaatsen behaald in de Dagploegenklassementen;
2. door het aantal tweede plaatsen behaald in de Dagploegenklassementen, enz.
Volgt hieruit opnieuw geen beslissing, dan zullen de ploegen geklasseerd worden volgens de plaats van de beste renner in het Algemeen Individueel Klassement.
Iedere ploeg die nog met minder dan drie renners deelneemt aan de wedstrijd wordt uitgesloten van het Ploegenklassement.

• LEIDERSTRUIEN
Om in aanmerking te komen voor de hierboven genoemde klassementen dient de gehele wedstrijd te worden uitgereden. 
Er zijn zeven klassementen, die elk zijn voorzien van een eigen leiderstrui. Deze leiderstruien zijn voorzien van een logo waarop de reclame van de sponsor is vermeld. Het dragen van deze leiderstruien tijdens de wedstrijd, met uitzondering van de tijdrit, is VERPLICHT.

Sponsors