reglement

ART. 1 ORGANISATIE
De wedstrijd “De 42e SPIE INTERNATIONALE JUNIOREN DRIEDAAGSE” wordt georganiseerd door de “Stichting Internationale Junioren Driedaagse van Axel” en wordt gereden onder de reglementen van de U.C.I. Genoemde stichting is houder van de wedstrijdlicentie en bezit de vereiste vergunningen en ontheffingen van overheidsinstellingen. De licentie, vergunningen en ontheffingen zijn op de wedstrijddag ter inzage te verkrijgen bij de secretaris van de organisatie.
De wedstrijd wordt gereden op vrijdag 17 mei, zaterdag 18 mei en zondag 19 mei 2024.

ART. 2 TYPE WEDSTRIJD
Deze wedstrijd is voorbehouden aan renners die tot de categorie “Junior Mannen” behoren.
Alle renners dienen te zijn geboren in 2006 of 2007.
De wedstrijd is een wegwedstrijd, categorie U.C.I. “Men Juniors 2.1”.

ART. 3 DEELNAME
Aan deze wedstrijd kan worden deelgenomen door Nationale- , Regionale- , Club- en Mix Teams. Een deelnemende ploeg dient te bestaan uit minimaal VIER en maximaal VIJF renners behorende tot de categorie JUNIOREN.

ART. 4 WEDSTRIJDSCHEMA
Het etappeschema luidt als volgt:
• 1e etappe AXEL – AXEL RIT IN LIJN 103,7 KM
• 2e etappe WESTDORPE-WESTDORPE INDIVIDUELE TIJDRIT 11,9 KM
• 3e etappe SLUISKIL – SLUISKIL RIT IN LIJN 80,5 KM
• 4e etappe VELZEKE – VELZEKE RIT IN LIJN 99,9 KM

ART. 5 PERMANENCE
Op vrijdag is de permanence gevestigd in Het Cultureel Centrum “De Halle”, Rooseveltlaan 1A te Axel.
Deze permanence is vrijdag 17 mei 2024 geopend vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur. De ploegleider vergadering vindt, in het bijzijn van de wedstrijdcommissarissen, plaats op vrijdag 17 mei 2024 om 14.30 uur in Het Cultureel Centrum “De Halle”, Rooseveltlaan 1A te Axel. Voorafgaand aan deze ploegleider vergadering moeten de ploegleiders hun renners inschrijven op vrijdag 17 mei tussen 12.15 uur en 14.15 uur. De juryvergadering vindt plaats om 15.00 uur in Het Cultureel Centrum “De Halle”, Rooseveltlaan 1A te Axel.
Na de 1e etappe en na de 2e etappe op zaterdag 18 mei is de permanence gevestigd in het Het Cultureel Centrum “De Halle”, Rooseveltlaan 1A te Axel. Voor aanvang van de 2e etappe Westdorpe-Westdorpe is de permanence gevestigd bij Gebr. Van Duijn, Smitsschorreweg 7, Westdorpe
Op zaterdagmiddag voor aanvang van de 3e etappe is de permanence in Hotel / Restaurant “Dallinga”, Nieuwe Kerkstraat 5 te Sluiskil. Op zondag 19 mei is de permanence gevestigd in het Parochiaal Centrum, Sint Martinusplein, Velzeke (Zottegem).

ART. 6A RUGNUMMERS
De rugnummers met kaderplaatjes dienen op vrijdag 17 mei tussen 12.15 uur en 14.15 uur in Het Cultureel Centrum “De Halle”, Rooseveltlaan 1A te Axel door de ploegleider te worden afgehaald, waarbij de licenties van de ploegleider, mecaniciens en renners moeten worden getoond. De licenties dienen geldig te zijn voor 2024.
De rugnummers en kaderplaatjes worden pas aan de ploegleider overhandigd wanneer alle geldige licenties van de deelnemende renners aan de “Stichting Internationale Junioren Driedaagse van Axel” zijn verstrekt. Wanneer de ploegleider slechts een deel van de benodigde licenties verstrekt (met een minimum van 4) zullen de rugnummers en kaderplaatjes slechts van deze renners worden afgegeven. Bij minder dan 4 licenties worden de rugnummers en kaderplaatjes niet uitgereikt. De rugnummers worden gedragen zoals ze door de organisatie worden uitgegeven, zonder dat zij op welke wijze dan ook verknipt, verkleind of anderszins aangepast zijn. De rugnummers dienen goed zichtbaar te worden gedragen met de maximale exposure voor de sponsor. De rugnummers met kaderplaatjes dienen na de wedstrijd NIET te worden ingeleverd bij de organisatie. Ook dient de ploegleider het IBAN-Bankrekening nummer door te geven, zodat de organisatie na afloop het gewonnen prijzengeld over kan maken.

ART. 6B TRANSPONDERS
De renners zijn verplicht transponders te gebruiken. Bij internationale wedstrijden worden de transponders door de KNWU beschikbaar gesteld en dienen alle teams deze te bevestigen. Ook de Nederlandse teams krijgen deze;
de persoonlijke transponders moeten worden verwijderd.
De transponders dient u direct na afloop van de 4e etappe in te leveren in het Parochiaal Centrum, Sint Martinusplein, Velzeke (Zottegem). Hier ontvangt u tevens de licenties terug.

ART. 7 VERZET
In UCI wedstrijden is het verzet voor junioren vanaf 1 januari 2023 wel vrij.

ART. 8 COMMUNICATIE MET DE RENNERS
Tijdens de wedstrijd is het, conform het U.C.I. reglement (artikel 2.2.024), verboden om door middel van radioverbindingen en andere technische middelen, informatie met de renners uit te wisselen. De renners worden van (eventuele) tijdsverschillen in de wedstrijd op de hoogte gebracht door de organisatie aangewezen tijdschrijver. 

ART. 9 TOURRADIO
De tourradio zal uitzenden op de frequentie Mhz. 155.9375

ART. 10 ASSISTENTIE NEUTRALE MATERIAALWAGENS
In de wedstrijd worden drie neutrale materiaalwagens (Shimano) ingezet.

ART. 11 TIJDSLIMIETEN
Alle renners die de wedstrijd beëindigen met een grotere achterstand dan reglementair is toegestaan (12% van de winnende tijd in een Etappe en 33% in de Tijdrit), komen niet meer voor het klassement in aanmerking. Hierin mag door het college van commissarissen, in geval van buitengewone omstandigheden en in overleg met de organisatie, worden afgeweken. In geval van een als terecht waargenomen incident in de laatste drie kilometer van een etappe-wegwedstrijd zal(zullen) de betrokken renner(s) de tijd worden toegekend van de renner(s) waarbij zij zich bevonden op het ogenblik van het incident. Zijn of hun plaatsen zullen worden bepaald door de volgorde waarin hij of zij eindstreep passeert.

ART. 12 STARTVOLGORDE INDIVIDUELE TIJDRIT
De startvolgorde in de 2e etappe (individuele tijdrit Westdorpe-Westdorpe) wordt bepaald door de organisatie in overleg met de jury president van de U.C.I. Er wordt gestart in blokken, waarbij in elk blok één renner van elke ploeg start. In het laatste blok starten de best geklasseerde renners van elke ploeg in omgekeerde volgorde van hun plaats in het Algemeen Individueel Klassement na de eerste etappe, dus de leider in het Algemeen Individueel Klassement start als laatste. De ploegen volgorde voor alle voorgaande blokken is het zelfde als in het laatste blok. In het voorlaatste blok starten alle op één na best geklasseerde renners van elke ploeg, enz. De renners starten met een tijdsinterval van 1 minuut. Een tijdritfiets is toegestaan.

ART. 13 BONIFICATIES
In de ritten in lijn 1, 3 en 4 worden ÉÉN (½ etappe) of TWEE (1/1 etappe) BONISPRINT(EN) gehouden. Aan het eind van iedere RIT IN LIJN worden BONIFICATIES gegeven. Deze BONIFICATIES worden verrekend in het Algemeen Individueel Klassement.

Bonificaties Bonisprint: Bonificaties Finish etappe: Bonificatie Finish ½ etappe
1e plaats: 3 seconden; 1e plaats: 10 seconden; 1e plaats: 6 seconden
2e plaats: 2 seconden; 2e plaats: 6 seconden; 2e plaats: 4 seconden
3e plaats: 1 seconde; 3e plaats: 4 seconden; 3e plaats: 2 seconden

ART. 14 PRIJZEN
Het totale bedrag van de prijzen bedraagt € 4.287,00
De “Stichting Internationale Juniorendriedaagse van Axel” zorgt voor de uitbetaling aan de rechthebbende ploegen. Er worden geen prijzen aan individuele renners uitgereikt, uitgezonderd alle ereprijzen die worden overhandigd tijdens de huldiging na afloop van de wedstrijd.

ART. 15 ANTI-DOPING
Deze controle wordt, conform het Reglement Controle Anti Doping U.C.I., uitgevoerd onder toezicht van de Nederlandse Doping Autoriteit.
De plaatsen van de controles zijn:

• Vrijdag: Cultureel Centrum “De Halle”, Rooseveltlaan 1A, Axel
• Zaterdag: Hotel / Restaurant “Dallinga”, Nieuwe Kerkstraat 5, Sluiskil
• Zondag: Parochiaal Centrum 1 te Velzeke

De locaties van de antidoping zullen tevens door middel van plaatsing van borden worden aangeduid.

ART. 16 TEKENEN VAN DE PRESENTIELIJST EN PLOEGPRESENTATIE
Voor aanvang van elke rit in lijn dienen de renners de presentielijst te tekenen. 
Op vrijdag 17 mei voor aanvang van de eerste etappe is er een ploeg presentatie op het podium bij Mia’s Restaurant & Lounge, Kanaalkade 3 te Axel. De ploeg presentatie begint om 16.00.u.

ART. 17 DEELNEMERSLIJSTEN
De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd verkrijgbaar bij de organisatie in de permanence.

ART. 18 PROTOCOL HULDIGING
Ingevolge de U.C.I. reglementen dienen de volgende renners zich binnen 5 minuten na aankomst van de wedstrijd te presenteren voor de huldiging:

• De nummers 1, 2 en 3 van de etappe.
• De leider van het Algemeen Individueel Klassement. (Gele Trui)
• De leider van het Algemeen Individueel Punten Klassement. (Groene Trui)
• De leider van het Algemeen Individueel Sprint Klassement. (Rode Trui)
• De leider van het Algemeen Individueel Jongeren Klassement. (Witte Trui)
• De leider van het Algemeen Individueel Kasseien Klassement. (Grijze Trui)
• De leider van het Algemeen Individueel Combinatie Klassement. (Blauwe Trui)
• De leider van het Algemeen Individueel Bergklassement. (Bolletjes Trui) (na 4e etappe)

Indien een renner leider is in meerdere klassementen, dan wordt de leiderstrui in de daarop volgende etappe gedragen door de eerstvolgende geklasseerde renner. Echter wanneer deze renner in het bezit is van de trui van Wereld- of Nationaal kampioen of een andere door de UCI toegekende trui, dan zal hij die dragen. De eerstvolgende geklasseerde draagt dan de leiderstrui.
Bij bepaling van de diverse klassementen wordt de volgende rangorde aangehouden:
1. Gele Trui–2. Groene Trui–3. Witte Trui–4. Rode Trui–5. Grijze Trui–6. Blauwe Trui–7. Bolletjes Trui.

ART. 19 BOETES
Bij deze wedstrijd zijn uitsluitend de straffen van toepassing welke zijn opgenomen in de meest recente U.C.I. reglementen, waarvan iedere deelnemer geacht wordt kennis te hebben genomen.

ART. 20 VOLGERSKARAVAAN EN VERKEERSREGLEMENT
Alle deelnemers en functionarissen in de wedstrijdkaravaan dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels. Zij moeten zoveel mogelijk rechts op de weg rijden. De aanwijzingen van de begeleidende politie, jury, verkeersregelaars, wedstrijdleiding of organisatie dienen stipt te worden opgevolgd. Bij overtreding volgt onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd.
Voor zover bevoegd en daartoe voorzien van een verplichte organisatiesticker en / of nummer, stellen de voer-
tuigen zich op aanwijzingen van de organisator op. Alle volgwagens worden eveneens voorzien van de door de

KNWU beschikbaar gestelde stroken met functievermelding, zoals wedstrijdleider, jury, materiaal, organisatie,
pers, etc. Wagens of motoren welke niet zijn voorzien van de genoemde organisatie- en / of KNWU stroken, zullen direct uit de wedstrijd worden verwijderd. Achter de renners bevindt zich de auto van de wedstrijdleider, de
auto van de ronde-arts en een neutrale materiaalwagen; hierna volgen de auto’s van de ploegleiders op volgorde van wagennummer.

De ploegleiders stellen de voertuigen voor de wedstrijdkaravaan bij de ritten in lijn op de navolgende wijze op:

- vrijdag 17 mei 2024 : op de Kanaalkade (finishstraat) te Axel.
- zaterdag 18 mei 2024 : op de St. Elisabethlaan te Sluiskil.
- zondag 19 mei 2024 : op het Sint Martinusplein 1 te Velzeke. (Parking links van de kerk)
  (volgbewijzen voor in België verplicht)

De BEZEMWAGEN (laatste wagen van de wedstrijdkaravaan) is herkenbaar aan een GROENE VLAG.

ART. 21 HERKENBAARHEID VOLGAUTO’S
Alle volgauto’s in de wedstrijdkaravaan zijn voorzien van een verplichte organisatiesticker en organisatienummer. Auto’s en voertuigen die niet bevoegd zijn om in de wedstrijdkaravaan te rijden, zullen direct daaruit worden verwijderd. Alle voertuigen voeren gedurende de gehele wedstrijd gedimd groot licht.

ART. 22 ROUTE
Op het officiële startpunt (0 kilometer), op 30 kilometer vanaf de start en op 25, 20, 10, 5, 4, 3, 2 en 1 kilometer voor de aankomst zal op duidelijke wijze door borden de nog af te leggen afstand worden aangegeven. Op 1 kilometer voor de aankomst hangt tevens de rode driehoek.

ART. 23 AFVALZONE / VERZORGINGSZONE
Om milieuvervuiling tegen te gaan is er in elke etappe een afvalzone / verzorgingszone ingericht. De afvalzone is vlak voor en vlak na de verzorgingszone. De renners kunnen hier hun afval kwijt welke direct na de wedstrijd door de organisatie wordt opgeruimd. Renners die hun afval toch buiten de zone dumpen, riskeren een boete.

Deze zone is aangeduid middels borden en staan op de volgende plaatsen:
- 1e etappe Axel -Axel Zaamslagseweg
- 3e etappe Sluiskil - Sluiskil Kanaalweg
- 4e etappe Velzeke - Velzeke Beugelstraat

ART. 24 ROUTEVOLGING EN BEVEILIGING
De renners dienen de officiële route af te leggen. Zij worden geacht de route te kennen. De deelnemer die de route niet volledig heeft afgelegd, zal niet in aanmerking komen voor de prijzen van de wedstrijd.
Hij zal behalve bij duidelijk aangetoonde overmacht, voor de wedstrijd worden uitgesloten. Op punten
die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen met een gele vlag geplaatst. Daarnaast maken wij ook gebruik van de veiligheidsmiddelen van BOPLAN. (barriers, bumpers en totems)
De deelnemers dienen op deze punten attent te zijn en uiterste voorzichtigheid betrachten.

ART. 25 ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN EN ANDERE BIJZONDERE ZAKEN
In gevallen waarin het KNWU en / of U.C.I. reglement niet voorziet, beslissen de wedstrijdcommissarissen over wedstrijd technische zaken. De organisatie beslist (eventueel) samen met de begeleidende
politieorganisatie over alle overige aangelegenheden.

De organisatie van de “Stichting Internationale Junioren Driedaagse van Axel” is niet verantwoordelijk voor schade door valpartijen of schade door andere bijzondere omstandigheden van welke aard dan ook, welke zich voor, tijdens of direct na de wedstrijd kunnen voordoen. Iedere deelnemer wordt verder geacht zich te gedragen zoals normaal gesproken van een deelnemer mag worden verwacht. Deelnemers welke zich misdragen kunnen door de
jury en / of organisatie van (verdere) deelname aan de wedstrijd worden uitgesloten.

Sponsors